Research

Překladač P4 pro FPGA Intel

Cílem projektu je převod existujících zdrojových kódů pro FPGA Xilinx do takové formy, že budou použitelné pro FPGA firmy Intel (dříve Altera). Konkrétně půjde o zdrojové kódy použité v překladači z jazyka P4 do FPGA. Tato technologie má značný potenciál na uplatnění v rozsáhlých datových centrech budovaných a provozovaných dle myšlenek Softw...

Rozvoj firmy na zahraničních trzích

Projekt je zaměřen na podporu naší společnosti při expanzi na zahraniční trhy pomocí účasti na oborových veletrzích. Aktivity projektu nám umožní nacházet nové trhy mimo ČR, vstupovat na ně a zvyšovat svůj export. Veletrhy jsou velmi důležité pro osobní setkávání a získávání obchodních kontaktů na nových trzích. V IT oboru je kladen velký důr...

Platforma pro akceleraci virtualizace funkcí sítě

Cílem projektu je vytvořit platformu, která umožní snadné nasazení virtualizovaných síťových funkcí v prostředí sítí 100G Ethernet. Platforma bude dosahovat následujících parametrů: (1) rozhraní 2 x 100G Ethernet, (2) vysoká flexibilita díky programovatelnosti hardware v jazyce P4, (3) rychlé přenosy po sběrnici PCIe 4. generace, (4) softwaro...

Adaptivní řízení sběru a analýzy dat ve vysokorychlostních sítích (FOKUS)

Cílem je vytvořit systém, který umožní dosáhnout vyšší míry detekce hrozeb a kvalitnějšího sběru dat v sítích. Toho bude dosaženo zavedením zpětné vazby od detekčních systémů k sondám. Detekční systémy budou na základě analýzy naměřených dat žádat sondy o ...

Kryptografické zabezpečení pro 100 GbE sítě

Anotace / Annotation: Projekt se zabývá zabezpečením vysokorychlostních komunikačních kanálů kritické infrastruktury. Výstupem bude systém kryptografického zabezpečení pro vysokorychlostní síťová zařízení pracující rychlostí 10 až 100 Gb/s. Systém sdružuje silné šif...

Návrh elektrických schémat a vývoj firmware pro čipy FPGA

Cílem předkládaného inovačního voucheru je vytvořit schéma nové akcelerační karty. Tato karta bude vybavena obvodem FPGA Xilinx UltraScale, dvěma plnohodnotnými rozhraními 100 Gb/s Ethernet a rozhraním PCI Express na teoretické rychlosti až 256 Gb/s. Vytvořená technologie bude znamenat výrazné zlepšení parametrů oproti současnému řešení, kter...