Adaptivní řízení sběru a analýzy dat ve vysokorychlostních sítích (FOKUS)

Project code:VI20172020064
Period:1/2017 - 12/2020
Collaborating organizations:
CESNET, z. s. p. o.
Flowmon Networks, a.s.
Tento projekt je podpořen Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 - 2020

Annotation

Cílem je vytvořit systém, který umožní dosáhnout vyšší míry detekce hrozeb a kvalitnějšího sběru dat v sítích. Toho bude dosaženo zavedením zpětné vazby od detekčních systémů k sondám. Detekční systémy budou na základě analýzy naměřených dat žádat sondy o podrobnější analýzu vybrané části provozu. Sondy budou na základě požadavků provádět dodatečné zpracování, např. analýzu aplikačních protokolů či záchyt celých paketů. V rámci projektu vznikne sonda pro zpracování protokolu 400 Gb/s Ethernet.


Logo_BW.png


Netcope_technologies_bily_podklad.pngcesnet-logo.pngeu-(1).png