Kryptografické zabezpečení pro 100 GbE sítě

Project code:VI20162018036
Period:1/2016 - 12/2018
Collaborating organizations:

Vysoké učení technické v Brně
Tento projekt je podpořen Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 - 2020

Annotation

Anotace / Annotation: Projekt se zabývá zabezpečením vysokorychlostních komunikačních kanálů kritické infrastruktury. Výstupem bude systém kryptografického zabezpečení pro vysokorychlostní síťová zařízení pracující rychlostí 10 až 100 Gb/s. Systém sdružuje silné šifrování datového provozu pomocí síťové karty FPGA a hardwarově chráněné prvky (čipové karty) pro ukládání šifrovacích klíčů a pro implementaci kritických kryptografických algoritmů.

The project deals with the security of high-speed data communication for critical infrastructure. The main result is the cryptographic protection system for high-speed network devices operating at 10 to 100 Gbps. The system combines strong encryption of data traffic through the FPGA network card and hardware-protected elements (smart cards) for storing encryption keys and performing critical cryptographic algorithms.

Výsledky / Results:

Results

eu-(1).png

Netcope_technologies_bily_podklad.png