Hardwarová akcelerace kryptografického zabezpečení pro vysokorychlostní sítě / Hardware accelerated

Abstrakt / Abstract: Funkční vzorek kryptograficky zabezpečuje vysokorychlostní datový provoz do rychlosti 100 Gb/s. Funkční vzorek je určen k akceleraci protokolu IPsec pomocí síťové karty využívající programovatelné hradlové pole (FPGA - Field Programmable Gate Array). Autentizace uživatelů a ustanovení šifrovacích klíčů je pomocí IKEv2 (Internet Key Exchange) protokolu, který k tomuto účelu využívá chráněné úložiště programovatelné čipové karty. / Functional sample provides cryptographic security for high-speed data traffic at 100 Gbps. The functional sample accelerates IPsec utilizing a network card that is based on Field Programmable Gate Array (FPGA). User authentication and the encryption keys exchange is based on the IKEv2 (Internet Key Exchange) protocol that uses a protected smart card storage for this purpose.

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte společnost Netcope Technologies, a.s. / Please contact Netcope Technologies, a.s. in the case of interest in further details.

Type:G - Funkční vzorek / G - Functional sample
Keywords:FPGA; IPsec; bezpečnost; IKE; vysokorychlostní / FPGA; IPsec; security; IKE; high-speed
Licence:
WWW: