Software autentizačního modulu využívající chráněné úložiště / Software for authentication module us

Abstrakt / Abstract: Hlavní funkce softwaru je ověřit autentičnost dat za pomocí předsdíleného klíče na programovatelné čipové kartě a umožnit tak výpočet šifrovací klíče pro IPSec protokol. Čipová karta hostuje kritické operace a tajné parametry. Tyto operace jsou prováděny na bezpečném úložišti. V rámci softwaru je vytvořena i ovládací JAVA aplikace Card Handler (PC), která zajišťuje komunikaci s čipovou kartou přes USB čtečku pomocí APDU rozhraní a předkládá tak graficko-uživatelské rozhraní apletu.

The main features of the software is to verify the authenticity of the data by using a preshared secret key on a smart card programmable and provide the calculation of the encryption keys for the IPSec protocol. Smart card hosts critical operations and secret parameters. These operations are performed in this secure storage. The JAVA application Card Handler (PC) is created in order to establish APDU communication with a smart card via a USB interface-based reader. The application presents the graphical user interface for the applet on a smart card.

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte společnost Netcope Technologies, a.s. / Please contact Netcope Technologies, a.s. in the case of interest in further details.

DOWNLOAD

Type:R - Software
Keywords:Autentizace; chráněné úložiště; předsdílený klíč; šifrování / Authentication; Protected Storage; Pre-shared key; Encryption
Licence:Poskytovatel licence (Netcope Technologies, a.s.) za výsledek požaduje licenční poplatek. / License provider (Netcope Technologies, a.s.) requires license fee for the use of the result.
WWW: