Software symetrického šifrování v FPGA / Symmetric encryption on the FPGA card

Abstrakt / Abstract: Software je určen pro síťové karty společnosti Netcope Technologies a.s. využívající platformu FPGA (Field Programmable Gate Array) poskytující uživateli vysokorychlostní šifrování dat. Software zahrnuje šifrovací algoritmus AES (Advanced Encryption Standard) implementovaný v jazyce VHDL (VHSIC Hardware Description Language). Kryptografické jádro algoritmu AES využívá 128 bitový klíč v operačním režimu GCM (Galois/Counter Mode). Samotná implementace využívá čtyři duplicitní paralelní šifrovací jádra, pro dosažení plné rychlosti šifrování 100 Gb/s. Reálná implementace byla testována na síťové kartě NFB-100G2Q a NFB-200G2QL s čipem Xilinx Virtex-7 resp. Xilinx Virtex UltraScale+.

The software is designed for network cards from Netcope Technologies a.s. using the Field Programmable Gate Array (FPGA) platform with high-speed data encryption. The software includes an Advanced Encryption Standard (AES) encryption algorithm implemented in the VHSIC Hardware Description Language. The cryptographic core of the AES algorithm using a 128-bit key in GCM (Galois / Counter Mode) mode. Software was tested on the practical implementation on two network cards the NFB-100G2Q and NFB-200G2QL based on the Xilinx Virtex-7 respectively Xilinx Virtex UltraScale+ chip.

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte společnost Netcope Technologies, a.s. / Please contact Netcope Technologies, a.s. in the case of interest in further details.

DOWNLOAD

Type:R - Software
Keywords:Šifrování; programovatelné logické pole; FPGA; AES; GCM; kryptografie; bezpečnost / Encryption; programmable logic field; FPGA; AES; GCM; cryptography; security
Licence:Poskytovatel licence (Netcope Technologies, a.s.) za výsledek požaduje licenční poplatek. / License provider (Netcope Technologies, a.s.) requires license fee for the use of the result.
WWW: