Platforma pro akceleraci virtualizace funkcí sítě

Project code:TH02010214
Period:1/2017 - 12/2019
Collaborating organizations:


CESNET, z. s. p. o.
Projekt je řešen s finanční podporou Technologické agentury České republiky

Annotation

Cílem projektu je vytvořit platformu, která umožní snadné nasazení virtualizovaných síťových funkcí v prostředí sítí 100G Ethernet. Platforma bude dosahovat následujících parametrů: (1) rozhraní 2 x 100G Ethernet, (2) vysoká flexibilita díky programovatelnosti hardware v jazyce P4, (3) rychlé přenosy po sběrnici PCIe 4. generace, (4) softwarové rozhraní DPDK. Pro dosažení tohoto cíle bude v projektu vytvořena nová hardwarová karta osazená hradlovým polem FPGA a vybavená dvěma síťovými rozhraními pro 100G Ethernet. Dále vzniknou potřebné firmwarové a softwarové moduly zajišťující podporu programování v P4, přenosů přes PCIe a standardního softwarového rozhraní DPDK.

Results

logo_TACR_zakl_inv.png

Netcope_technologies_bily_podklad.pngcesnet-logo.png